Naprapati

Naprapati innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere smertetilstand og funksjonelle plager i rygg, ledd og muskler. Naprapati er en terapeutiskmetode innen manuell medisin. Med manuell medisin menes at man i stor grad bruker hendene for å undersøke og behandle plager i menneskets bevegelsesapparat; skjelett, ledd og muskler.

Vår spesialitet er å kombinere høy kompetanse innen ortopedisk medisin, med god kunnskap om bevegelsesorganenes spesifikke funksjoner. Dette innebærer en stor bredde både når det gjelder teoretiske kunnskaper som rent kliniske/praktiske kunnskaper. Et mangfold av muligheter ved behandling av pasienter blir altså mulig. Målet er å gjenskape funksjonen i bevegelses- og støtteorganene.

Vår spesialitet er å kombinere høy kompetanse innen ortopedisk medisin, med god kunnskap om bevegelsesorganenes spesifikke funksjoner. Dette innebærer en stor bredde både når det gjelder teoretiske kunnskaper som rent kliniske/praktiske kunnskaper. Målet er å gjenskape funksjonen i bevegelses- og støtteorganene.

Naprapatien preges av en helhetstenkning der undersøkelsessmetodikken/diagnosestillingen er rettet mot å finne årsaken til plagene. De manuelle metodene kompletteres ofte med  forebyggende eller rehabiliterende trening for å, om mulig, unngå tilbakefall.

Naprapathögskolan
Naprapatutdannelsen er en 4 årig yrkesrettet spesialistutdannelse, innen manuell medisin. Studiet har hovedfokus på anatomi, fysiologi, nevrologi, ortopedi, idrettsmedisin og naprapati. Studiet er dermed delt inn i  humanbiologiske og medisinske studier, og den andre halvdelen omfatter spesialiseringen innen naprapati.

Gjennom hele studiet  jobber man praktisk ved siden av teorien. Studentene har gjennom hele studiet  både praktiske og teoretiske prøver. Allerede  termin 2 starter studentene sin praksis på skoleklinikken. Etter hvert som studentene avlegger eksamne i de ulike behandlingsteknikkene, kan de benytte disse på skoleklinikken, under veiledning av legitimerte naprapater.

Historie
Naprapatiens grunnlegger, Oakley Smith, ble født i Iowa, USA, i 1880. Som barn ble han smittet av skarlagensfeber, og gjennomgikk de fleste tilgjengelige behandlingsformer, blant annet osteopatisk behandling. Han kom etter hvert i kontakt med kiropraktikkens grunnlegger, David Daniel Palmer, og tok selv kiropraktorutdanning ved D.D. Palmers skole. Høsten 1899 begynte Oakley Smith å studere fagene anatomi, fysiologi og disseksjon ved The Medical School, Universitetet i Iowa. I løpet av denne tida utviklet han kiropraktorbehandlingen på egen hånd. Medisinstudiene lærte ham å legge opp en utdanning, og å vektlegge dokumentasjon. Han eksperimenterte med ulike teknikker, og utviklet en forklaring på hvordan en teknikk fungerte, samt en underliggende filosofi.

Dagens naprapati er bygd på elementer fra kiropraktikk, fysioterapi og idrettsmedisin. Utviklingen omfatter både medisinske og biologiske kunnskaper, samt den manuelle medisinen og de behandlingsteknikker den omfatter.

Naprapatien ble introdusert til Sverige og Skandinavia av Björn Jonsson i 1968, som hadde studert under Oakley Smith ved Chicago National College of Naprapathy. Naprapathögskolan ble grunnlagt i 1970, og har siden starten uteksaminert ca. 1500 naprapater. Utdannelsen er fireårig. Skolen er privat, og den er ikke godkjent av Högskoleverket. Det finnes ikke noe bachelor- og mastersystem i Sverige, men i Finland er det en tilsvarende skole som har bachelorgrad.

Smith mente det var unødvendig med egen autorisasjon, men i 1949 oppstod det stridigheter mellom den etablerte skolen som han representerte, og andre naprapater. Først i 1992 fikk amerikanske naprapater autorisasjon. I 1994 fikk naprapater autorisasjon som helsepersonell i Sverige og Finland, og etter ett års praksistjeneste etter utdanning kan man søke om ”legitimation” hos Socialstyrelsen i Sverige. I Sverige alene utføres det årlig omkring 1,5 millioner naprapatbehandlinger på omtrent 350 000 pasienter.